Co chroni tajemnica skarbowa

PROCEDURY. POSTĘPOWANIE PODATKOWE Zgodnie z ogólną zasadą postępowania podatkowego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególnych sytuacjach dowodem w sprawie mogą być dokumenty sporządzone przez banki i inne instytucje finansowe, zawierające między innymi informacje o rachunkach bankowych podatnika lub zawartych przez niego umowach.
DO GÓRY