Jak księgować dotacje w jednostkach samorządu terytorialnego

TEMAT TYGODNIA Jak księgować dotacje w jednostkach samorządu terytorialnego Jakie dotacje mogą uzyskać jednostki samorządowe Na co można przeznaczyć kwoty uzyskane z dotacji Zasady rozliczania dotacji Czy można wykorzystać dotację przyznaną w poprzednim roku budżetowym Dotacje, subwencje i dopłaty a VAT Najważniejszą część budżetu jednostek samorządu terytorialnego (jst) stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych im ustawami uzyskiwane z budżetu państwa.
DO GÓRY