Księgowanie umorzenia udziałów

EWIDENCJE. RACHUNKOWOŚĆ W SPÓŁCE Z O. O. Księgowanie umorzenia udziałów Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość umorzenia udziałów przez spółkę z o. o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców wyłącznie w przypadku, kiedy tak stanowi umowa spółki.
DO GÓRY