Odroczony podatek dochodowy

TEMAT TYGODNIA Kogo dotyczy odroczony podatek dochodowy Różnice przejściowe i stałe Kiedy tworzymy rezerwy Jak ustalamy aktywa Wpływ odroczonego podatku na wynik finansowy Odroczony podatek w sprawozdaniu finansowym Jak uniknąć błędów ustalając aktywa i tworząc rezerwy W każdej jednostce gospodarczej występują sytuacje powodujące przejściowe różnice między wartością bilansową składników aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
DO GÓRY