Rozliczenie wyniku finansowego spółki z o.o.

TEMAT TYGODNIA Jak sporządzać sprawozdanie uproszczone Gdzie publikować sprawozdania Jaki przyjąć harmonogram prac Wersja porównawcza rachunku zysków i strat Wersja kalkulacyjna rachunku zysków i strat Jaki wynik na sprzedaży Księgowania na dzień bilansowy Jak podzielić zysk Wynik finansowy jest rezultatem działalności spółki w danym okresie sprawozdawczym.
DO GÓRY