Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

TEMAT TYGODNIA Prowadzenie dokumentacji pracowniczej Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zatrudnianych pracowników jest ważnym obowiązkiem pracodawcy. Za brak dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników pracodawca może zostać ukarany grzywną.
DO GÓRY