Postępowanie przed sądem pracy

TEMAT TYGODNIA Postępowanie przed sądem pracy Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy jest tzw. postępowaniem odrębnym. Przewidziano w nim wiele odmiennych zasad od obowiązujących w zwykłym postępowaniu cywilnym. Ich celem jest ochrona pracownika jako słabszej ekonomicznie strony stosunku pracy.
DO GÓRY