Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

BEZROBOTNY | KREDYT MIESZKANIOWY | Pomoc państwa w spłacie rat

Czy można mieć inne mieszkania

Nie można przyznać pomocy osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego mieszkania niż objęte kredytowaniem.

Po zwolnieniu z pracy przez pracodawcę czytelnik zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny (z prawem do zasiłku). Czytelnik spłaca obecnie kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego. Jednocześnie jest właścicielem innego mieszkania, odziedziczonego po rodzicach.

– Czy to, że jestem właścicielem dwóch mieszkań, uniemożliwia mi uzyskanie pomocy w spłacie kredytu – pyta pan Maciej z Poznania.

Niestety, w takiej sytuacji pomoc nie przysługuje.

Zgodnie z obowiązującą od 5 sierpnia czerwcową ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych przewidzianej dla osób, które utraciły pracę, przez kredyt mieszkaniowy należy rozumieć kredyt udzielony:

● na budowę domu jednorodzinnego, jeżeli przed złożeniem wniosku o pomoc właściwy organ nie zgłosił w terminie sprzeciwu w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy albo została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub

● na nabycie: prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, bądź prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania.

Kredytem mieszkaniowym, w rozumieniu ustawy, jest ponadto:

● kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa powyżej,

● ta część kredytu udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych, która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego

– jeżeli kredyt ten został zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania.

Pomocy nie można przyznać jednak w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o pomoc dana osoba (lub jej małżonek):

● jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

● posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej bądź prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,

● jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

ANNA PUSZKARSKA

radca prawny

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 2 i art. 4 ustawy z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964).