Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

Przedsiębiorcy łatwiej policzą opłatę środowiskową za emisję spalin

Firmy, które używają samochodów z nowymi, ekologicznymi silnikami, łatwiej policzą wysokość należnej opłaty środowiskowej. 1 stycznia 2009 r. weszło bowiem w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. nr 196, poz. 1217), które określa wysokość jednostkowych stawek za emisję spalin.

Rozporządzenie wprowadza stawki opłat jednostkowych za emisję spalin z pojazdów wyposażonych w silniki spełniające najwyższe normy ekologiczne - EURO4 i EURO5. Dzięki temu łatwiej będzie przedsiębiorcom, którzy korzystają z nowych samochodów i muszą uiszczać opłaty środowiskowe. Za pomocą prostego wzoru wyliczą oni należną opłatę. Do tej pory stawki jednostkowe były podane tylko dla starszych silników, spełniających normy ekologiczne EURO1, EURO2 i EURO3. Przedsiębiorcy posiadający bardziej nowoczesną flotę musieli w skomplikowany sposób obliczać należną opłatę środowiskową. Musieli wiedzieć, ile poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych jest w czasie spalania określonej ilości paliwa. Następnie musieli pomnożyć te wielkości przez stawki dla poszczególnych zanieczyszczeń, np. dwutlenku siarki, dwutlenku węgla (przy czym spaliny zawierają znacznie więcej takich substancji). Ilość emitowanych zanieczyszczeń musieli określić za pomocą pomiarów. W niektórych przypadkach określenie ilości zanieczyszczeń było możliwe dzięki informacjom od producenta silnika. Niemniej skomplikowany i czasochłonny sposób liczenia opłat środowiskowych dla silników EURO4 i EURO5 był dużym utrudnieniem.

Teraz przedsiębiorcy w łatwy sposób policzą wysokość opłaty środowiskowej, podstawiając do prostego wzoru jednostkową stawkę odpowiadającą ich silnikowi. Z tej możliwości skorzystają jednak dopiero w II półroczu. Wtedy będą rozliczać się za emisję spalin za I półrocze 2009 r. Nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska dotyczą 2009 roku. Za II półrocze 2008 r. muszą rozliczyć się na starych zasadach.

Jednostkowe stawki w 2009 roku za emisję spalin z samochodów osobowych spełniających normy EURO4 wyniosą w przypadku silników benzynowych 5,47 zł za 1 tonę spalonego paliwa. W przypadku silników na olej napędowy o tej samej normie stawka opłaty jednostkowej wyniesie 4,43 zł, a w przypadku gazu (LPG) - 7,51 zł. Dla norm EURO5 stawki będą niższe. Wyniosą 4,83 zł za silniki benzynowe, 3,14 zł za jednostki na olej napędowy oraz 6,79 zł za te, które są zasilane gazem (LPG).

W tabeli do rozporządzenia uwzględniono stawki opłat jednostkowych za emisję spalin także z silników zasilanych biodieslem oraz gazem ziemnym. W przypadku biodiesli często jednak mamy do czynienia jedynie z mieszanką biokomponentów z olejem napędowym. Wówczas wysokość stawki opłaty jednostkowej trzeba będzie policzyć samemu. Jeżeli przykładowo przedsiębiorca korzystał z mieszaniny, w której 20 proc. stanowią biokomponenty, to od stawki jednostkowej oleju napędowego trzeba odjąć 20 proc. różnicy między stawką oleju napędowego a biodiesla.

Przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z nowych stawek, muszą pamiętać, że obliczając wysokość opłaty, trzeba przeliczyć ilość zużytego paliwa w litrach na kilogramy. Gęstość benzyny wynosi np. 0,755 kg/l. Tym samym, jeżeli samochód zużył przykładowo 10 tys. litrów benzyny, to po przeliczeniu gęstości otrzymujemy 7550 kg (7,550 tony) tego paliwa. Ilość tę mnożymy przez stawkę jednostkową. Za silnik o normie EURO4 wysokość opłaty w 2009 roku wyniesie 41,30 zł, a dla normy EURO5 - 36,50 zł.

Firmy posiadające w swojej flocie nowe ekologiczne silniki zapłacą mniej za korzystanie ze środowiska, o ile obowiązek taki w ogóle powstanie. Opłaty nie trzeba bowiem uiszczać, jeśli jest ona niższa niż 400 zł. Niemniej przedsiębiorca i tak musi przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.

Ewidencję wraz z ewentualną opłatą przekazuje się raz na pół roku, do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

ŁUKASZ KULIGOWSKI

lukasz.kuligowski@infor.pl