Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

PRAWO Zezwolenia dla właścicieli działki

Na usunięcie drzewa z działki potrzebna jest zgoda

Za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia właściciel działki może zostać ukarany grzywną sięgającą nawet kilkuset tysięcy złotych. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy właściciel chce wyciąć drzewo owocowe lub drzewo, które nie ma pięciu lat.

Niewielu właścicieli zdaje sobie sprawę z faktu, iż do usunięcia drzewa lub krzewu z działki potrzebna jest zgoda. Za wycinkę bez takiej zgody właściciel działki może zostać ukarany grzywną sięgającą nawet kilkuset tysięcy złotych. Zgodę na usunięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku działek leśnych właściciel powinien wystąpić o zgodę do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W przypadku jednak działek leśnych, co do których wydano pozwolenie na budowę, właściciele powinni pamiętać, że ich dom nie może pokrywać więcej niż 20 proc. działki. Z takiej bowiem powierzchni można usunąć drzewa. Dodatkowo powierzchnia usuniętych drzew nie może być większa niż 450 mkw.

Nie w każdym jednak przypadku usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest grzywną. Zezwolenie nie jest bowiem wymagane, jeżeli właściciel chce usunąć drzewa lub krzewy owocowe. Warunkiem jest jednak to, żeby nie rosły one na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz nie były odmianami ozdobnymi. Przepisy nie podają jednak definicji drzewa owocowego, co dla wielu zastanawiających się nad wycinką właścicieli może rodzić poważne trudności. W takich sytuacjach pomocna może być wykładnia sądów, zgodnie z którą do drzew i krzewów owocowych zaliczane są te, które rodzą owoce nadające się do spożycia. Za drzewo owocowe zostanie zatem uznana np. jabłoń, śliwa, wiśnia, a nawet orzech. Nie będzie nim natomiast np. morwa. Bez względu jednak na rodzaj drzewa, bez zezwolenia dopuszczalne jest usunięcie drzew lub krzewów młodszych niż pięć lat. Właściciele zastanawiający się nad taką wycinką muszą jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku liczy się wiek wegetacyjny, a nie wiek od momentu posadzenia rośliny.

ARKADIUSZ JARASZEK

arkadiusz.jaraszek@infor.pl