Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

PŁACE. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

VAT w handlu używanymi samochodami

Poszerzyłam przedmiot działalności o handel używanymi samochodami zakupionymi m.in. w Niemczech. Czy zakupując samochód jako towar handlowy składam do US informację VAT-23 i odprowadzam VAT? pyta Halina S. z Gorzowa Wlkp.
O odpowiedź zwróciliśmy się do Izby Skarbowej w Warszawie. Z nadesłanego pisma wynika, iż podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany na zasadach ogólnych, mają obowiązek obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Jednocześnie podatnicy spełniający powyższe warunki są stosownie do art. 103 ust. 5 ustawy obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o nabywanych środkach transportu.
W związku z tym, że samochody nabywane w państwach UE w celu ich dalszej odprzedaży w kraju traktuje się jako towar handlowy, a ich nabywca nie dokonuje rejestracji pojazdów w kraju takie nabycie nie podlega wskazanym powyżej regulacjom ustawy. W takim przypadku nabywca nie jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia na zasadach określonych w art. 103 ust. 4, jak również nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego informacji VAT-23. Kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia będzie stanowiła jednocześnie kwotę podatku naliczonego, pomniejszającą podatek należny za dany okres rozliczeniowy.
Przygotował Bartosz Targański
EKSPERCI WYJAŚNIAJĄ
Maciej Sobiech, Miłosz Wojciechowski, specjaliści prawa podatkowego z Kancelarii Prawnej Marcin Piszcz i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu
Konsekwencje na gruncie podatku VAT sprowadzania do Polski przez czytelniczkę (podatnika PTU) samochodów używanych (niebędących nowymi środkami transportu w rozumieniu ustawy o VAT) uzależnione są od osoby dokonującej takiej dostawy. Jeśli sprzedawcą będzie osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT, po stronie czytelniczki nie powstanie obowiązek podatkowy. W tej sytuacji nie zajdzie bowiem wewnątrzwspólnotowe nabycie, gdyż nie zostaną spełnione warunki z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy odnoszące się do dostawcy. Sytuacje, w których nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie, zostały również określone w art. 10 ustawy. Jedną z nich jest nabycie samochodu używanego od kontrahenta z UE, który stosuje opodatkowanie marży (np. nabycie w komisie). W przypadku, gdy zostaną spełnione warunki dla uznania danej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czytelniczka będzie musiała zapłacić VAT według stawki obowiązującej w kraju tzn. 22 proc. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstanie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy samochodów używanych. Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik otrzymał fakturę wystawioną przez podatnika podatku od wartości dodanej, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Czytelniczka w tym przypadku wystawi fakturę wewnętrzną, którą ujmie w deklaracji VAT-7, wykazując podatek należny, który będzie jednocześnie podatkiem naliczonym (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy ma prawo do pełnego odliczenia).
Naszym zdaniem obowiązek złożenia deklaracji VAT-23 nie wystąpi w sytuacji, gdy czytelniczka nie będzie chciała zarejestrować samochodu. W razie jednak, gdy czytelniczka będzie chciała zarejestrować samochód i złożyła już deklarację VAT-23 oraz uiściła podatek wykazany w tej deklaracji, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, powinna wykazać ten podatek w poz. 37 deklaracji VAT-7.