Przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy jest podstawą wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego przysługujących pracownikom stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

DO GÓRY
Tylko w dniach 16-28 lutego 2015r. możesz bezpłatnie
czytać wszystkie nasze treści w wydaniu elektronicznym!